محصولات جدید
الکترود  عددی (پد ) دستگاه فیزیوتراپی
%17 تنس فیزیوتراپی بیورر مدل em 28
%17 تنس فیزیوتراپی بیورر مدل em 27
%22 استراپ ( کش) دستگاه فیزیوتراپی4عدد
%22 سیم الکترود دستگاه فیزیوتراپی
%9 دستگاه فیزیوتراپی برجیس 5 کانال مدل ST90
%5 دستگاه فیزیوتراپی رک مدیکال مدل 2 کاناله
%4 دستگاه فیزیوتراپی رک مدیکال 4 کانال 250 هرتز
%9 دستگاه فیزیوتراپی برجیس مدل ST90
پد اسفنجی دستگاه فیزیوتراپی
%20 پد ( الکترود ) دستگاه فیزیوتراپی خانگی
دستگاه فیزیوتراپی
%5 دستگاه فیزیوتراپی رک مدیکال مدل 2 کاناله
%4 دستگاه فیزیوتراپی رک مدیکال 4 کانال 250 هرتز
%22 استراپ ( کش) دستگاه فیزیوتراپی4عدد
%9 دستگاه فیزیوتراپی برجیس مدل ST90
%9 دستگاه فیزیوتراپی برجیس 5 کانال مدل ST90
%20 پد ( الکترود ) دستگاه فیزیوتراپی خانگی
الکترود  عددی (پد ) دستگاه فیزیوتراپی
پد اسفنجی دستگاه فیزیوتراپی
%22 سیم الکترود دستگاه فیزیوتراپی
%17 تنس فیزیوتراپی بیورر مدل em 27
دستگاه برجیس
%9 دستگاه فیزیوتراپی برجیس مدل ST90
%9 دستگاه فیزیوتراپی برجیس 5 کانال مدل ST90
%9 دستگاه فارادیک لاغری برجیس 5 کانال ST90
%9 دستگاه فارادیک لاغری برجیس مدل SL400 دو کانال
%20 پد ( الکترود ) دستگاه فیزیوتراپی خانگی
الکترود  عددی (پد ) دستگاه فیزیوتراپی
پر فروشترین ها
پد اسفنجی دستگاه فیزیوتراپی
%20 پد ( الکترود ) دستگاه فیزیوتراپی خانگی
پد اسفنجی المانی تک رو سایز 6/5*9
%29 دستگاه کوچک کننده بینی آیدان اصلی
%22 سیم الکترود دستگاه فیزیوتراپی
%37 ماساژور اتویی ترایو Thrive 717-W
%25 ژل سونوگرافی 260 میل
20,000 15,000 تومان
%9 دستگاه فیزیوتراپی برجیس مدل ST90
%9 دستگاه فیزیوتراپی برجیس 5 کانال مدل ST90
%26 وکیوم سینه مدل mk-202
80,000 59,000 تومان